Terug op op de achterbank

Nieuwe roman april 2023

Uit de voorjaarsbrochure 2023 van uitgeverij De Harmonie:

‘Ik ben tweeënveertig, mijn relatie is voorbij en ik kom net uit een depressie. Toen mijn moeder vroeg of ik het gezellig zou vinden om mee te gaan naar een huisje in de Auvergne, heb ik ja gezegd.’

De hoofdpersoon in deze zwartkomische vertelling gaat op aandringen van een goede vriendin mee met zijn ouders op zomervakantie. Als vanzelf nemen zowel de zoon als de ouders hun oorspronkelijke positie binnen het gezin weer in, alsof er niet een half mensenleven voorbij is gegaan waarin de ik volwassen en zijn ouders ouderen zijn geworden. Terug op de achterbank observeert hij zijn vader en moeder en ondergaat hij opnieuw de geborgenheid die het liefdevolle gezin hem altijd heeft geboden, maar ditmaal met andere ogen.

Na twee duistere romans gooit Olivier Willemsen het in Terug op de achterbank over een andere boeg. In rake humoristische scènes weet hij de beklemmende consequenties van een gelukkige jeugd genadeloos aan de kaak te stellen.

VANAF 13 APRIL VERKRIJGBAAR
20 EURO
AANTAL PAGINA’S 160
OMSLAG: ROUWHORST & VAN ROON
ISBN: 978 94 6336 177 4